Monday , 22 January 2018
Latest Happenings
Home » Gyan Ganga » Bhajan/Aarti / Mantra/ Chalisa Lyrics » हरि तुम हरो जन की भीर

हरि तुम हरो जन की भीर

%E0%A4%B9%E0%A4%B0%E0%A4%BF-%E0%A4%A4%E0%A5%81%E0%A4%AE-%E0%A4%B9%E0%A4%B0%E0%A5%8B-%E0%A4%9C%E0%A4%A8-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%AD%E0%A5%80%E0%A4%B0-2

%E0%A4%B9%E0%A4%B0%E0%A4%BF-%E0%A4%A4%E0%A5%81%E0%A4%AE-%E0%A4%B9%E0%A4%B0%E0%A5%8B-%E0%A4%9C%E0%A4%A8-%E0%A4%95%E0%A5%80-%E0%A4%AD%E0%A5%80%E0%A4%B0-2

हरि तुम हरो जन की भीर,
द्रोपदी की लाज राखी, तुम बढ़ायो चीर॥

भगत कारण रूप नरहरि धर्‌यो आप सरीर ॥
हिरण्यकश्यप मारि लीन्हो धर्‌यो नाहिन धीर॥

बूड़तो गजराज राख्यो कियौ बाहर नीर॥
दासी मीरा लाल गिरधर चरणकंवल सीर॥

wish4me

Comments

comments