Tuesday , 6 June 2017
Latest Happenings
Home » Gyan Ganga » Bhajan/Aarti / Mantra/ Chalisa Lyrics » आजा मनमोहन मेरा, मीरा ताने बुलावे,

आजा मनमोहन मेरा, मीरा ताने बुलावे,

aaja-manmohan-mere-mira-thaane-bulaye

aaja-manmohan-mere-mira-thaane-bulaye

mira-krishan

mira-krishan

आजा मनमोहन मेरा, मीरा ताने बुलावे,
आजा मनमोहन मेरा, मीरा ताने बुलावे,

मीरा बुलावे थाने, दासी बुलावे रे,
मीरा बुलावे थाने, दासी बुलावे रे, दासी बुलावे रे,
आजा मनमोहन मेरा, मीरा ताने बुलावे,
आजा मनमोहन मेरा, मीरा ताने बुलावे,

बाबो सा और मयाद म्हाने, लाद लड़वे,
राम जाने राणा संग क्यूँ म्हाने ब्याही,
बाबो सा और मयाद म्हाने, लाद लड़वे,
राम जाने राणा संग क्यूँ म्हाने ब्याही,
दुनिया री प्रीत म्हाने डाए कोनी आवे रे,
दुनिया री प्रीत म्हाने डाए कोनी आवे रे, डाए कोनी आवे रे,
आजा मनमोहन मेरा, मीरा ताने बुलावे,
आजा मनमोहन मेरा, मीरा ताने बुलावे,

तुलसी की माला कांति सेवा सा लग राम जी,
जप ताप छ्चोड़ी मीरा धुन घनश्याम की,
तुलसी की माला कांति सेवा सा लग राम जी,
जप ताप छ्चोड़ी मीरा धुन घनश्याम की,
भगवा उतारो मीरा राणो समझावे रे,
भगवा उतारो मीरा राणो समझावे रे, राणो समझावे रे,
आजा मनमोहन मेरा, मीरा ताने बुलावे,
आजा मनमोहन मेरा, मीरा ताने बुलावे,

हरी की वियोगन जोगन भाई दीवानी,
मई नही जानू राणा प्रीत निभानी,
हरी की वियोगन जोगन भाई दीवानी,
मई नही जानू राणा प्रीत निभानी,
म्हारी तो सांवर से राणा प्रीत पुरानी रे,
म्हारी तो सांवर से राणा प्रीत पुरानी रे, प्रीत पुरानी रे,
आजा मनमोहन मेरा, मीरा ताने बुलावे,
आजा मनमोहन मेरा, मीरा ताने बुलावे,

पत्थर ने काई पूजो बोले यो राणा जी,
ठाकुर ने जिमाओ जद्द प्रीत साची माना जी,
पत्थर ने काई पूजो बोले यो राणा जी,
ठाकुर ने जिमाओ जाना प्रीत साची माना जी,
जूती कपत्नी कुल के दाग लगवे रे,
जूती कपत्नी कुल के दाग लगवे रे, दाग लगवे रे,
आजा मनमोहन मेरा, मीरा ताने बुलावे,
आजा मनमोहन मेरा, मीरा ताने बुलावे,

दूध को कटोरो म्हारे लाया मीरा बाई,
पीओ म्हारा श्याम थाने मीरा री दुहाई,
दूध को कटोरो म्हारे लाया मीरा बाई,
पीओ म्हारा श्याम थाने मीरा री दुहाई,
प्रेम दीवानी मीरा श्याम रिझावे रे,
प्रेम दीवानी मीरा श्याम रिझावे रे, श्याम रिझावे रे,
आजा मनमोहन मेरा, मीरा ताने बुलावे,
आजा मनमोहन मेरा, मीरा ताने बुलावे,

 

in English 

Comments

comments