Wednesday , 8 February 2017
Latest Happenings
Home » Gyan Ganga » Bhajan/Aarti / Mantra/ Chalisa Lyrics » हरी भक्ता सांता जाले हो अनेका

हरी भक्ता सांता जाले हो अनेका

hari-bhakt-saanta-jaale-ho-aneka

hari-bhakt-saanta-jaale-ho-aneka

hari bhakt saanta jaale ho aneka

hari bhakt saanta jaale ho aneka

हरी भक्ता सांता जाले हो अनेका

ध्या माजी निशटांका कामहीं एका

सुखवामदेव स्ोवनका नारादा

अजामीला प्रहलादा विभीषना

ध्रवा पारासरा व्यासा पुंदलीका

आजूना वाल्मीका अंबरीशा

रुक्माँगता भीष्मा भगताल्पा सूता

स्िब्ि हनुमंता परीक्षिति

कास्यापाध्ि अत्रि गोवठमा वासिष्ता

भरध्वाजा सरएष्टा मार्कअँतेया

बलि कृूपाचार्या इंद्रा सूर्या चंद्रा

ब्रह्मा आनी रुढ़रा पूर्णा भक्ता

सर्वांछा हा एका आहे मी किनकरा

म्हाने ज्ञानेस्वरा वैष्णवासी

ज्ञानेश्वरा माउली गुरु ज्ञानानराजा माउली ट्यूक्रम

नामदेव ट्यूक्रम

ज्ञनाबाई ट्यूक्रम

[To English wish4me]

Hari Bhaktha Santha Jaale Ho Aneka

Dhyaa Maajee Nishtamka Kaamheem Eka

Sukhavaamadeva Sownaka Naarada

Ajaamila Prahlaada Vibheeshana

Dhruva Paraasara Vyaasa Pundaleeka

Arjuna Vaalmeeka Ambareesha

Rukmaangatha Bheeshma Bhagathaalpa Suta

Sibhi Hanumantha Pareekshithi

Kasyapaadhi Athri Gowthama Vasishta

Bharadhwaaja Sreshta Maarkanteya

Bali Krupaachaarya Indra Soorya Chandra

Brahmaa Aani Rudhra Poorna Bhaktha

Sarvaamcha Haa Eka Aahe Mee Kinkara

Mhane Gnaaneswara Vaishnavaasee

Gnaneshwara Mavuli Guru Gnananaraja Mavuli Tukaram

Namdev Tukaram

Gnanabai Tukaram

Comments

comments