Saturday , 11 February 2017
Latest Happenings
Home » Gyan Ganga » Bhajan/Aarti / Mantra/ Chalisa Lyrics » हरि को नामु सदा सुखदाई

हरि को नामु सदा सुखदाई

hari-ko-naam-sada-sukhadaee

hari-ko-naam-sada-sukhadaee

vishnu photo

vishnu photo

हरि को नामु सदा सुखदाई ॥
जाको सिमरि अजामिल तरियो गनिका हू गति पाई ॥पांचाली को राज सभा में राम नाम सुधि आई ॥
ताको दुःख हरयो करुणामय, अपनी पैज बढाई ॥

जेहि नर जसु कृपानिधि गायो ता को भयो सहाई ॥
कहु नानक मै यही भरोसो आन गयो शरनाई ||

Comments

comments