Saturday , 11 February 2017
Latest Happenings
Home » Gyan Ganga » Bhajan/Aarti / Mantra/ Chalisa Lyrics » कोलाहला भक्ता कोलाहला

कोलाहला भक्ता कोलाहला

kolaahal-bhakta-kolaahal-4

kolaahal-bhakta-kolaahal-4

yogeshvar shreekrshn

ekamaatr shreekrshn hee dhany evan shreshth hain

कोलाहला भक्ता कोलाहला
राधा रमना कोलाहला
कोलाहला व्यामोहा कोलाहला
राधारमाना कोलाहला
गोपी रमना कोलाहला
*
नंदा नंदना अरविनधहा मुखा ज्वलिता
मंधा हसाना नीलोत पाला नयना
*
कोलाहला भक्ता कोलाहला
राधा रमना कोलाहला
*
क्षीरा छोरा नवनीता छोरा
ब्रजा गोपी वासना छोरा भक्ता चीता छोरा
ब्रजा गोपी वचना छोरा भक्ता चीता छोरा
*
कोलहाला भक्ता कोलाहला
भक्ता कोलाहला
राधा रमना कोलाहला
*
भक्ता वत्सला निजा भक्ता परिपाला
भक्ता मांडला मध्य नृत्या कुतूहला
*
कोलाहला भक्ता कोलाहला
राधा रमना कोलाहला
गोपी रमना कोलाहला
*
राधिका रमना भक्ता कोलाहला स्वामी की जाई

[To English Wish4me]

Kolahala Bhakta Kolahala
Radha Ramana Kolahala
Kolahala Vyamoha Kolahala
Radharamana Kolahala
Gopi Ramana Kolahala
*
Nanda Nandana Aravindha Mukha Jwalitha
Mandha Hasana Niloth Pala Nayana
*
Kolahala Bhakta Kolahala
Radha Ramana Kolahala
*
Ksheera Chora Navaneetha Chora
Braja Gopi Vasana Chora Bhakta Chita Chora
Braja Gopi Vachana Chora Bhakta Chita Chora
*
Kolhala Bhakta Kolahala
Bhakta Kolahala
Radha Ramana Kolahala
*
Bhakta Vatsala Nija Bhakta Paripala
Bhakta Mandala Madhye Nruthya Kuthoohala
*
Kolahala Bhakta Kolahala
Radha Ramana Kolahala
Gopi Ramana Kolahala
*
Radhika Ramana Bhaktha Kolahala Swamy Ki Jai

Comments

comments