Thursday , 9 February 2017
Latest Happenings
Home » Gyan Ganga » Bhajan/Aarti / Mantra/ Chalisa Lyrics » राधे गोविंदा भाजो राधे गोविंदा

राधे गोविंदा भाजो राधे गोविंदा

raadhe-govinda-bhajo-raadhe-govinda

raadhe-govinda-bhajo-raadhe-govinda

mahaatma kee krpa

shreekrshn

राधे रमना हरी राधे गोविंदा
राधे गोविंदा भाजो राधे गोविंदा
राधे रमना हरी राधे गोविंदा
राधे राधे राधे राधे (2)
राधे राधे राधे राधे, राधे
गोविंदा

[To English wish4me]

Radhe ramana hari radhe govinda
Radhe govinda bhajo radhe govinda
Radhe ramana hari radhe govinda
Radhe Radhe Radhe Radhe (2)
Radhe Radhe Radhe Radhe, Radhe
govinda

Comments

comments